VAN BLOESEM TOT SCHERVEN & TAK- BLAD- BLOEM- EN STENGELACHTIGEN