tracing new items _ PART IV _ cfk juni 2010 [ikv verkiezingen] S T E M : stem, dus actief: KIES; stem, laat je horen, letterlijk, met je stem, praat, zeg wat je vindt, wilt, denkt: het .H.E.K. werpt de vraag op in hoeverre ben je inderdaad vrij om te zeggen wat je vindt, denkt. Wanneer wordt dat uitgelegd als provocatie, en waar meet men dat aan. etc.etc.etc..............